FAQ

Specyfika projektowania powoduje, że do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i nie ma możliwości, aby wycenić koszt projektu bez wstępnego rozeznania. W zależności od skomplikowania projektu czy przewidzianych na starcie problemów z jego realizacją każdy temat wyceniamy indywidualnie. By dowiedzieć się o koszt konkretnego projektu, którym są państwo zainteresowani zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź poprzez e-mail.

Większość projektów realizujemy na terenie województwa śląskiego. Największą ilość z nich- w Żorach i pobliskich miejscowościach (Rybnik, Pszczyna, Jastrzębie, Pawłowice czy Wodzisław). Realizujemy również projekty na terenie całej Polski i za granicą wspierając zaprzyjaźnione biura architektoniczne.

Ilość spotkań z biurem uzależniona jest od rodzaju projektu -czy jest to projekt przyłącza, wewnętrznej instalacji gazu czy też rozbudowy sieci. Do minimum ograniczamy bezpośredni kontakt, bo wiemy jak w dzisiejszych czasach cenny jest czas i nie każdy nim dysponuje by spotykać się kilkakrotnie z przedstawicielem naszego biura. Bardzo ważne jest więc pierwsze spotkanie. To wtedy staramy się dowiedzieć czego oczekuje od nas klient i jakimi ewentualnie materiałami do projektowania już dysponuje (mapy, warunki techniczne, uzgodnienia). Z naszej strony staramy się zaoferować klientowi obsługę całościową począwszy od zamówienia map do celów projektowych (lub zasadniczej) poprzez warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia po przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia przez odpowiedni organ. W takich wypadkach ilość spotkań często ogranicza się do dwóch. Pierwsze spotkanie na którym omawiamy temat a drugie kiedy klient odbiera gotowy projekt.

Tak. Nasi pracownicy dojeżdżają do klienta jeśli istnieje taka potrzeba. W takiej sytuacji ustalamy wcześniej telefonicznie termin spotkania i realizujemy je w dogodnym dla Państwa miejscu. Najczęściej jest to teren inwestycji. Dla ułatwienia, samochody, którymi poruszają się pracownicy posiadają reklamę z danymi firmy.

Termin realizacji projektu wewnętrznej instalacji gazu jest uzależniony od tego jakimi materiałami dysponuje klient:
-czy posiada on już warunki techniczne
-czy posiadamapę do celów projektowych itp.

Jeśli klient zaopatrzony jest we wszystkie materiały, które niezbędne są do realizacji projektu, to wykonujemy go zazwyczaj w terminie ok 14 dni roboczych. W sytuacji kiedy realizacją tych formalności ma zająć się nasze biuro (tj. załatwienie dla klienta warunków technicznych oraz map do celów projektowych) okres ten wynosi również ok 14 dni. Termin ten jest jednak liczony od momentu otrzymania z danego terytorialnie ośrodka geodezyjnego map do celów projektowych. Ten okres jest różny i niezależny od nas i wynosi zazwyczaj ok dwóch miesięcy.

Jeżeli chodzi o realizację projektów na terenie Żor, to termin realizacji takiego projektu zależy od tego czy włączenie do istniejącej sieci jest w działce gminnej i wymaga zgody miasta na wejście w teren czy też włączenie jest w działce inwestora. Jeśli zachodzi konieczność uzyskania zgody gminy to projekt realizujemy do miesiąca natomiast jeśli takiej zgody nie potrzebujemy to w terminie do dwóch tygodni. Jeśli chodzi o wykonywanie projektów przyłączy dla miast sąsiadujących to termin realizacji uzgadniamy po przedstawieniu przez Inwestora materiałów.

Termin realizacji projektu sieci wod-kan jest uzależniony od tego jakimi materiałami dysponuje klient tzn. czy posiada on już warunki techniczne, mapę do celów projektowych itp. W sytuacji, kiedy osoba zamawiająca przychodzi ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do realizacji, a sam projekt nie jest zbyt obszerny i nie wymaga przekroczeń cieków wodnych czy terenów kolejowych, dróg krajowych i autostrad, to wykonujemy go zazwyczaj w terminie ok 4 miesięcy.

Jeśli natomiast po naszej stronie jest załatwienie dla klienta warunków technicznych oraz map do celów projektowych okres ten wynosi również około 4 miesięcy ale od momentu otrzymania z danego terytorialnie ośrodka geodezyjnego map do celów projektowych. Ten okres jest różny i niezależny od nas i wynosi zazwyczaj około 2 miesiące. Czyli łączny czas wykonania dokumentacji projektowej to około 6 miesięcy.

Aby sporządzić projekt wewnętrznej instalacji do celów projektowych z szafką gazową w linii ogrodzenia nieruchomości potrzebujemy: warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej, aktualną mapę do celów projektowych, rzut budynku, opinię kominiarza (w przypadku zmiany źródła ogrzewania na gazowe).

Jeśli mamy do sporządzenia projekt wewnętrznej instalacji gazu z szafką gazową na elewacji budynku to różnica jest tylko taka że nie ma wymogu mapy do celów projektowych, a wyłącznie mapa zasadnicza.

Jeśli chodzi o oba warianty jako biuro załatwiamy wszystkie te dokumenty i mapy jeśli tylko klient wyraża taka chęć.

Do sporządzenia projektu przyłącza wod-kan konieczne są warunki techniczne na podłączenie do istniejącej sieci, mapa zasadnicza oraz rzuty budynku. Najlepiej jeśli klient na spotkanie w biurze czy też w terenie ma przy sobie projekt budynku dzięki czemu możemy zobaczyć jakimi materiałami dysponuje i czego ewentualnie brakuje. W przypadku przyłączy wod-kan również możemy załatwić wszelkie dokumenty za naszego klienta działając jako jego pełnomocnik lub przygotowując niezbędne dokumenty do złożenia.

Do realizacji projektu sieci wod-kan konieczne są warunki techniczne podłączenia do istniejącej sieci oraz mapa do celów projektowych. Następnym krokiem jest zdobycie zgód na wejście w teren działek prywatnych i gminnych. To zadanie bierzemy jako biuro na siebie. Uzgadniamy także z wodociągami dokumentację projektową z danego terenu tak by kompletną i zatwierdzoną dokumentację złożyć na pozwolenie na budowę.

Jeśli klient w dokumentacji projektowej swojego domu miał zaprojektowane np. ogrzewanie za pomocą kotła na paliwo stałe i w trakcie realizacji postanowił zmienić sposób ogrzewania na gazowe, to konieczne jest wykonanie projektu zamiennego do tego, który został zatwierdzony przez urząd i wydane dla niego zostało pozwolenie na budowę. Zmiana w zatwierdzonym przez urząd projekcie dotyczy wyłącznie doprojektowania wewnętrznej instalacji gazu. Do wykonania takiego projektu niezbędne są warunki techniczne, aktualna mapa do celów projektowych oraz rzuty budynku.