Usługi

Projekty instalacji, sieci i przyłączy branży sanitarnej

Prowadzimy współpracę z biurami projektowymi oraz firmami wykonawczymi branży budowlanej, których usługi uzupełniają naszą ofertę projektową. Zadania zlecone przez naszych klientów wykonujemy kompleksowo oszczędzając czas na zbędne formalności.

Projekt
1. Sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej

W ofercie naszej pracowni znajduje się projektowanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych. Przyjmujemy zlecenia głównie na terenie miejscowości: Żory, Pawłowice, Jastrzębie-Zdrój, Suszec.

W trosce o koszt inwestycji do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Staramy się szczegółowo analizować technologię, przy pomocy której wykonana zostanie dana infrastruktura. Robimy to po to, aby koszty budowy oraz późniejsza eksploatacja wykonanych rurociągów i urządzeń była zarówno korzystna ekonomicznie, ale także spełniała oczekiwania użytkowników.


2.Projektowanie sieci wodociągowych

Nasze biuro zajmuje się projektowaniem sieci wodociągowych i przeciwpożarowych.

Opracowujemy koncepcje budowy, rozbudowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę.

Doprowadzenie wody jest podstawowym medium każdego budynku. Ważne jest więc aby sieć, przyłącze oraz towarzyszące im urządzenia zostały zaprojektowane, a także wykonane z ogromną dbałością. Dotyczy to każdego odcinka rurociągu jak i jego armatury oraz obiektów towarzyszących. Nasza praca opiera się na wiedzy i doświadczeniu zespołu inżynierów sanitarnych, które są niezbędne, aby sieć była dostosowana zarówno do potrzeb klienta jak i do współczesnych wymagań.

Projektując dla Państwa, staramy się aby technologia, która zostanie użyta przy wykonaniu danej infrastruktury nie była zbyt kosztowna, ale dbamy o to by jej jakość odpowiadała obecnym standardom panującym w budownictwie. Zwracamy także uwagę na to by późniejsza eksploatacja nie generowała zbędnych kosztów.

Zainteresowany współpracą?

Potrzebujesz projektu sieci lub przyłącza?
Wybierz dogodną formę kontaku i odezwij się.

3. Projektowanie sieci kanalizacyjnych

W ofercie naszej pracowni znajduje się projektowanie sieci kanalizacyjnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wykonujemy również projekty obiektów inżynierskich takich jak: sieciowe i przydomowe przepompownie ścieków, zbiorniki (retencyjne, bezodpływowe). W razie potrzeby, oferujemy także dobór pomp, separatorów oraz innych urządzeń i armatury. Opracowujemy koncepcje budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz obliczenia hydrauliczne.

Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych czy wód opadowych są jednymi z głównych mediów każdego budynku. Ważne jest więc, aby sieci oraz towarzyszące im urządzenia zostały zaprojektowane, a także wykonane z ogromną dbałością o każdy odcinek i armaturę rurociągu oraz obiektów towarzyszących. Odprowadzenie ścieków jest w dzisiejszych czasach obarczone wysokimi wymogami jakościowymi zastosowanych rozwiązań wskutek restrykcji związanych z ochroną środowiska naturalnego. Wszystko to powinno być poparte doświadczeniem zespołu inżynierów inżynierii środowiska.

W trosce o koszt inwestycji do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, szczegółowo analizując technologię przy pomocy której wykonana zostanie dana infrastruktura, aby zoptymalizować koszty budowy oraz późniejszą eksploatację wykonanych rurociągów i urządzeń. Propozycje rozwiązań podczas projektowania, modernizacji i doradztwa poparte są naszym doświadczeniem.


4. Projektowanie sieci gazowych

W ofercie naszej pracowni znajduje się również projektowanie sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia.

Ze względu na to, iż Instalacje gazowe obwarowane są szczególnymi przepisami, oferujemy w naszych projektach rozwiązania bezpieczne, a także spełniające wszystkie wymogi prawne niezbędne do uzyskania odbiorów technicznych i pozwoleń na użytkowanie.

Coraz częściej zaopatrzenie w paliwo gazowe bywa jednym z głównych priorytetów każdego budynku. Ważne jest więc aby sieć oraz towarzyszące jej urządzenia zostały zaprojektowane, a także wykonane z dbałością o każdy odcinek i armaturę gazociągu.

W trosce o koszt inwestycji do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Staramy się szczegółowo analizować technologię przy pomocy której wykonana zostanie dana infrastruktura, aby koszty budowy oraz późniejsza eksploatacja wykonanych rurociągów i urządzeń nie stanowiła zbędnego obciążenia dla budżetu.


5. Projektowanie wewnętrznych instalacji

Dla naszych klientów projektujemy instalacje sanitarne i HVAC wewnętrzne: wodociągowe, przeciwpożarowe, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Instalacje wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacyjne i klimatyzacyjne są nieodzownym elementem niemal każdego budynku. Kluczowe jest zatem, aby zostały one zaprojektowane a także wykonane z ogromną dbałością o każdy odcinek rurociągu, armatury i zastosowane urządzenia. Rozprowadzenie wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz centralne ogrzewanie każdego budynku razem ze źródłem ciepła, a także instalacje wentylacji i klimatyzacji muszą być przede wszystkim funkcjonalne. Chcemy aby nasze projekty dawały pewność wysokiego komfortu osobom, które będą korzystały z przyborów sanitarnych . Zdajemy sobie sprawę że oczekiwania są coraz wyższe zarówno klientów indywidualnych jak i instytucji, którymi współpracujemy. Właśnie dlatego nasza firma stawia na realizowanie wysokich oczekiwań poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych o wysokim stopniu jakości, starając się równocześnie spełniać oczekiwania co do optymalnych parametrów ekonomicznych budowy i eksploatacji inwestycji. Istotne jest by każda instalacja wraz z doborem urządzeń została dokładnie zaprojektowana i wykonana. Jesteśmy zdania, że zastosowane rozwiązania muszą zapewnić wysoki standard dla zamieszkania, wypoczynku, relaksu i pracy ludzi.

W trosce o koszt inwestycji do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, szczegółowo analizując technologię przy pomocy której wykonana zostanie dana instalacja, aby zoptymalizować koszty budowy oraz późniejszą eksploatację wykonanych urządzeń.